ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกบวกลบตูณหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 72808
ข้อสอบป.1 ศิลป การงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.39 MB 72816
ข้อสอบป.1ไทย คณิต วิทย สังคม สุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.62 MB 72818
ข้อสอบป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 72821
ข้อสอบป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.04 MB 72826
ข้อสอบป.5 สังคม ศิลป สุข การงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.2 MB 72813
ข้อสอบป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.77 MB 72815
ข้อสอบป.5 ไทยคณิตวิทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.3 MB 72819
ข้อสอบป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 560.85 KB 72832
ภาพประเทศในอาเซียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.85 KB 72880
ภาพข้อมูลประเทศ สปป.ลาว JPEG Image ขนาดไฟล์ 391.07 KB 72880
ภาพข้อมูลประเทศ เวียดนาม JPEG Image ขนาดไฟล์ 445.88 KB 72877
ภาพข้อมูลมาเลเซีย JPEG Image ขนาดไฟล์ 377.46 KB 72877
ภาพข้อมูลอินโดนีเซีย JPEG Image ขนาดไฟล์ 407.77 KB 72879
ภาพข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 379.87 KB 72877
ภาพข้อมูลประเทศสิงค์โปร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 394.8 KB 72877
ภาพข้อมูลพม่า JPEG Image ขนาดไฟล์ 337.28 KB 72877
ภาพข้อมูลบรูไน JPEG Image ขนาดไฟล์ 389.38 KB 72878
ภาพข้อมูลประเทศไทย JPEG Image ขนาดไฟล์ 401.62 KB 72877
ภาพข้อมูลประเทศกัมพูชา JPEG Image ขนาดไฟล์ 432.33 KB 72876
ข้อมูลครูและนักเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.84 KB 72887
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.98 KB 72957
การดำเนินการของโรงเรียนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค19 Word Document ขนาดไฟล์ 21.15 KB 72969
ข้อมูลO-NET ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 139.17 KB 72981
ร่างวาระการประชุมครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม4 พค2563 Word Document ขนาดไฟล์ 15.95 KB 72957
ภาพรั้วบ้านแมด Word Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 72958
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียนทุกวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.71 KB 72973
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 72966
โครงการเสนอเทศบาล Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 72967
ทุนสหกรณ์ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.54 KB 72972
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 72959
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 72959
แนบท้ายคำสั่ง ม3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 72958
แนบท้ายคำสั่ง ป6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.5 KB 72962
สนามสอบแต่ละเครือข่าย ชั้นป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200 KB 72977
สนามสอบ O NET 2562 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 72967
สนามสอบ O NET 2562 ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.5 KB 72972
ทุนสมาชิกสหกรณ์ครูปี 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.38 KB 72973
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 88.19 KB 72959
สูจิบัตรกีฬา กรีฑาเครือช่าย ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 380.62 KB 72964
รายชื่อนักเรียนเด็กดีศรีมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.58 KB 72958
รายชื่อนักกีฬาเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 20.76 KB 72961
คำสั่งลูกเสือ2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.18 KB 72962
คำสั่งลูกเสือ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 173.02 KB 72974
สมุดประจำตัวลูกเสือ-ยุวกาชาด2562 Word Document ขนาดไฟล์ 323.09 KB 73147
แบบประเมินความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด Word Document ขนาดไฟล์ 13.01 KB 73699
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 292.53 KB 72982
รายชื่อธุรการใน เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.2 KB 72970
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 33.02 KB 72973
คำสั่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเครือข่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.64 KB 73054
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 22 กันยายน 2562 72972
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2562 72976
โครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดี Word Document ขนาดไฟล์ 32.89 KB 73032
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายชุดใหม่ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 73096
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันศิลปหตถกรรมปีที่ 2561 (ปีที่แล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.02 KB 72985
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2561(ปีที่แล้ว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 170.72 KB 72977
ข้อมูลการส่งรายการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 518.8 KB 72988
การนำเสนอผลงานโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 72979
ผล O-NET ป.6 ปี 2558-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 72981
ผล O-NET ป.6 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.37 KB 72970
ข้อมูลครูนักเรียน 15โรงเรียน ในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97.98 KB 73039
คำที่ใช้ บัน และ บรร Word Document ขนาดไฟล์ 145.73 KB 74099
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 641.15 KB 73013
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่2 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 669.92 KB 72998
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 639.7 KB 72994
แบบทดสอบคณิตภาคเรียนที่1 ชุด1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 568.61 KB 73007
การบวกลบไม่เกิน100000 RAR Archive ขนาดไฟล์ 674.53 KB 73002
เรื่องเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.29 MB 72994
จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง มุม RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.98 KB 73000
บวกลบคูณหารระคน RAR Archive ขนาดไฟล์ 479.21 KB 73000
เรื่องเวลา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 73003
การวีดความยาว RAR Archive ขนาดไฟล์ 897.69 KB 72998
เศษส่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 72987
แผนภูมิ RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.07 KB 72983
เรขาคณิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 72987
แบบฝึกชั่งตวง ป3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 937.11 KB 72993
แบบฝึกสูตรคูณเริ่มต้น Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 74977
แบบฝึกสูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 0 BYTE 74424
แบบฝึกบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 272.98 KB 73007
แบบฝึกบวกลบคูณหาร พื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.58 KB 72986
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื่้นฐานชั้นป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 928.55 KB 73049
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 73011
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.44 KB 73049
แบบฝึกอ่านเขียน คำพื้นฐาน ชั้นป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.75 KB 73092
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.6 KB 73004
แบบฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐานชั้น ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.36 KB 73004
มาตรฐานการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 72978
สูตรคณิตพื้นฐานควรจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 73053
์NT 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.24 KB 73008
NT 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333.61 KB 72985
ร่างรายชื่อคณะกรรมการNt เครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.22 KB 73011
ระเบียบคณะกรรมมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 72997
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการ NT ป.3 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146 KB 72983
สรุปเนื้อหาเรขาคณิต ทฤษฎีจำนวน และการนับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.17 KB 72987
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.74 KB 72981
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ป6 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 27.31 KB 72989
คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 72985
สรุปเกียรติบัตรวันครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.87 KB 72991
แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบNT LAS และการอ่าน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 15.53 KB 72989
คำสั่ง NT ปี 2560 เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222 KB 72998
สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.4 KB 72988
ข้อมูลเกี่ยวกับO-NET 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.5 KB 73007
คำสั่งเครือข่ายแก้วมุกดาหาร การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด2561 Word Document ขนาดไฟล์ 164.16 KB 73006
ร่างรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 72994
สมุดประจำตัวการเดินทางไกลของลุกเสือ ยุวกาชาด 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 325.52 KB 73036
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายวันที่ 20-21 ธค.2561 ณ สนามรร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 386.74 KB 73002
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายปีที่แล้ว2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 877.52 KB 72990
ร่างเปลี่ยนหลังคา ป.1ฉ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.26 KB 72991
ปร456 ซ่อมด้านข้างอาคาร สปช Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.16 KB 72998
เกณฑ์ และรายการครุภัณฑ์ ปี 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.79 KB 72993
รายการshoping listวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 73024
ร่างการของบครุภัณฑ์โรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89 KB 72993
สูจิบัตรแข่งขันในระดเับจังหวัดปรับปรุงล่าสุด8 ตค2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.44 KB 73007
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับเครือข่าย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.83 KB 73055
สรุปตารางกิจกรรมผู้ฝึกสอนรายชื่อนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.41 KB 73010
คำสั่งที่กรรมการการแข่งขัน 15-16 ก.ย. 61 แก้ไขกรรมการปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.27 KB 73000
สถานที่ ห้องสอบ สนามอนุบาลมุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 72990
ตารางการแข่งขัน วันที่ 1ุ6 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.78 KB 73000
ตารางการแข่งขัน วันที่ 15 กย.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.69 KB 73000
แผนเครือข่ายปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 72994
ผลการแข่งขันวิชาการปี 2560 ครั้งที่ 67 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.09 MB 72989
แก้ไข วันที่ 13 กย 09.38 น.ตารางการแข่งขันในระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 190.94 KB 73053
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการระดับเครือข่าย ครั้งที่ 68 ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.15 KB 72997
ร่างแก้ไขคำสั่งแข่งทักษะวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร (13 กย2561) Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 73032
รายชื่อครูในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.7 KB 73010
ข้อมูลครูและนักเรียน 15 โรงเรียน ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 98.68 KB 73087
ข้อมูล การส่งรายชื่อนักเรียน(ศิลปหัตถกรรมเครือข่ายปีที่แล้ว2560) RAR Archive ขนาดไฟล์ 333.35 KB 73004
ข้อมูล10มิถุนายน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 72990
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 73006
แบบกรอกข้อมูลทำวิดีทัศน์งานเกษียณอายุ7 กย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.49 KB 72987
การหาหรมและครน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.01 KB 73237
ข้อมูล10 มิย2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 254.5 KB 72990
รายชื่ออบรมActive learning เดือนกรกฎาคม2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.25 KB 73018
รายชื่อผู้เข้าอบรม ว21 วัีนที่23-24 มืิย2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 72999
ตัวอย่างคำสั่งทางการเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 73266
อังกฤษ59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 523.39 KB 73062
แบบฝึกบวกลบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 918.75 KB 73002
ภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 73027
แผนผังโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 686.56 KB 72989
รายชื่อหลักสูตรพัฒนาครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 72998
คำศัพท์ภาษาอีงกฤษป1-6 สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 73021
ประมาณการ ปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.43 KB 72989
คำศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 15.8 KB 72998
แบบ พฐ ต่างๆ RAR Archive ขนาดไฟล์ 803.89 KB 72986
สมุนไพรแก้ขัดเบาและอื่นๆ Word Document ขนาดไฟล์ 170.57 KB 72984
กำหนดการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยปี ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 72978
7มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.73 KB 73472
แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.5 KB 73041
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.44 KB 72991
การตัดเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.35 KB 72991
แบบฝึกการคูณการหารบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.14 KB 73031
ระเบียบวาระ Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 73151
บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการ O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.03 KB 73002
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร (กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.57 KB 72985
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.43 KB 72990
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนตุลาคม๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 73000
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.5 KB 72984
O NET 55 - 58 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 853.38 KB 73016
O NET 59 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.31 KB 73001
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.55 KB 73421
มาตรฐานการประเมินจากสมศ.รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.48 KB 73144
เครื่องมือสำหรับประเมินเด็กปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.57 MB 72987
โครงสร้างการบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 72993
คำสั่งแข่งขันภาษาอังกฤษ แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 64.28 KB 73026
สรุปย่อประวัติพระพุทธเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 72994
แบบ2127 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 72990
แบบ2127 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 72987
หนังสือนำส่งอัตรากำลัง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 72989
ข้อมูลอัตรากำลังครู10มิย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 72990
ภาพกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 73016
แบบคัดกรองเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.03 KB 72991
ประกาศ มาตรฐานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.44 KB 72989
การลบแนวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 317.51 KB 73001
คำกลอนการศึกษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 14.44 KB 72995
แบบฝึกทักษะการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.15 KB 73000
แบบทดลองการคำนวณภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 73061
แนวปฏิบัติงบประมาณปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 72998
ร่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งLAS และการอ่านการเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 73025
คู่มือการสอบLAS 2559 และที่เกี่ยวข้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 581.22 KB 73010
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 73018
ร่างคำสั่งสอบpre O-net ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 73013
ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 72996
ข้อสอบสังคมศึกษาO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 72988
ข้อสอบภาษาไทยO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 72990
ข้อสอบคณิตศาสตร์O-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 72993
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 72991
เฉลย O-NET ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.55 KB 72997
วิธีแก้ไขอาการปวดหู ขณะเครื่องบินลง Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 72995
ทัวร์จีน Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 72989
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.98 KB 72996
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 807.03 KB 73009
เกณฑ์อัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 72997
การอ่านเขียน ป,๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 73017
การอ่านเขียน ป,๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 636.83 KB 73018
การอ่านเขียน ป,๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 829.89 KB 73009
การอ่านเขียน ป,๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 73005
การอ่านเขียน ป,๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 686.35 KB 73031
การอ่านเขียน ป,๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.89 KB 73013
หนังสือส่งคำขอครุภัณฑ์๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 21.93 KB 72994
แบบของบครุภัณฑ์๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.65 KB 73066
ตัวอย่างการ์ดเชิญ Word Document ขนาดไฟล์ 395.97 KB 73013
ตัวอย่างการมอบหมายงานกรณีย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 73004
คำสั่งย้าย ผอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.72 KB 73014
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร ยกผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.77 KB 72999
วินัยข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 74782
รายละเอียดตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑ ถึง ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 668.5 KB 73002
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.11 KB 77032
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 47.66 KB 73349
จำนวนตัวชี้วัด 8กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 73313
เกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 73924
ผลการสอบ O NET ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.11 KB 72994
ผลการสอบ O NET ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 72997
ผลการสอบ O NET ปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 72987
ผลการสอบ O NET ปี 2554 และ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.93 KB 72988
เปรียบเทียบ O-NET ปีการสึกษา ๒๕๕๗กับ๒๕๕๘ ชั้น ม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 72993
เปรียบเทียบO-NET ปีการศึกษา 2557กับ2558 ชั้น ป๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.5 KB 72991
O-NET ปีการศึกษา 2557 เฉลี่ย ๘ กลุมสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 72996
เปรียบเทียบ O-NETป.๖ปีการศึกษา ๒๕๕๖กับ๒๕๕๗ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 73005
แบบคัดกรองเด็กบกพร่องการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.92 KB 73074
เทคนิคการประมวลผลข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.47 MB 73016
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 73005
มาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 73005
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี RAR Archive ขนาดไฟล์ 652.93 KB 73021
คำศัพท์อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 13.76 KB 73047
แบบฝึการบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 336.99 KB 73027
แบบฝึกพื้นฐานการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.05 KB 73018
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 73033
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 73011
เอกสารของบประมาณโต๊ะอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 453.88 KB 73000
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.04 KB 73006
การเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษา เก็บไว้ ณ ที่ทำการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.48 KB 73035
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.72 KB 73017
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 73004
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.76 KB 73155
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 59 72992
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 73018
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.13 KB 73041
เลื่อนเงินเดือนเมษายน2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.44 KB 73006
รายการหนังสือชั้นป๑ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 73001
เบอร์โทร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 73105
สูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 73031
หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.25 KB 73015
ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 73012
แบบฝึกคัดอักษรภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 73047
รายงานการนิเทศตามนโยบาย๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 64.6 KB 73050
นโยบาย สพฐ.ปั๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 588.03 KB 73010
รายชื่อทุนสมาชิกสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 73036
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ปี ๕๕ถึง๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 73011
แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 73078
แบบฝึกคัดสระไทย๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.42 KB 73042
แบบฝึกคัดสระไทย๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.66 KB 73031
แบบฝึกคัดสระไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.89 KB 73070
กล้องวงจรปิดราคาประหยัด Word Document ขนาดไฟล์ 164.57 KB 73008
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 73003
หนังสือขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 15.83 KB 73075
เอกสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 73042
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 73700
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.45 KB 73023
คำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.28 KB 73011
รหัสกรอกข้อมูลแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.69 KB 73018
ร่างคู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544... Word Document ขนาดไฟล์ 127.37 KB 73085
แบบฝึกสูตรคูณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.54 KB 73041
แบบบันทึกการอ่้าน การเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.17 KB 73047
แบบฝึกการเขียนอักษรไทยและอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 73061
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูเมย๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 73003
เลื่อนเงินเดอนลูกจ้างเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.43 KB 73040
เลื่อนเงินครูเดือนเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 682 KB 73017
เตรียมประเมินรอบสี่2559-2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 760.17 KB 73041
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน กรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง สอบO-NET57 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 73174
ตัวอย่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 150.48 KB 73424
เพลงวันพรุ่งนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.44 KB 73058
ความชอบปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 73040
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 73053
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 73041
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 73058
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 73027
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 73052
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 75805
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 74405
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 73707
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 78036
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 74087
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 73025
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 73045
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 73042
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 73094
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 73054
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 73060
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 73158
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 73062
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 73735
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 73074
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 73099
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 73060
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 76437
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 73061
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 73604
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 73129
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 73135
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 73721
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 73197
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 73047
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 73044
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 73042
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 73040
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 73122
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 73145
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 73040
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 80631
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 73188
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 73050
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 73058
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 73078
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 73146
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 73252
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 73137
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 73045
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 73063
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 73055
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 73064
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 73059
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 73120
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 73110
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 73091
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 73107
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 73053
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 73931
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 73534
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 74497
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 73046
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 73105
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 73040
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 73085
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 73071
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 73078
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 73182
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 73271
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 73088
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 87019
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 73223
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 73255
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 73534
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 73114
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 73098
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 73124
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 73129
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 73115
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 73695
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 73106
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 73079
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 73089
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 73281
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 73248
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 73246
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 73256
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 73385
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 73281
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 73143
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 77904
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 73174
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 73655
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 73176
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 73111
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 73129
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 73090
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 73085
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 75092
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 73160
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 73270
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 73155
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 75112
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 73290
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 73134
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 73148
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 73170
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 73182
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 73158
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 73143
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 73203
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 73177
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 73239
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 73175
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 73187
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 73186
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 73212
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 73218
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 73305
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 77553
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 75936
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 76388
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 73150
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 73120
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 73545
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 73235
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 73212
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 73245
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 73206
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 73168
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 73152
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 73167
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 73878
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 73167
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 73150
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 73266
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 73142
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 73234
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 73182
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 73129
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 73215
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 73164
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 73188
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 73424
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 73111
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 73121
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 73351
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 73169
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 73151
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 73290
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 73258
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 74874
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 73227
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 74590
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 73237
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 73170
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 73165
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 73165
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 73127
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 73273
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 75146
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 73260
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 73439
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 73384
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 73213
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 73137
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 73169
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 73310
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 73204
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 73175
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 73254
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 74505
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 73253
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 73203
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 73223
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 73215
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 73200
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 73214
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 73237
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 73210
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 73292
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 73361
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 73318
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 73223
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 73239
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 73463
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 73164
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 73216
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 73309
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 73261
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 73270
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 73230
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 73246
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 73544
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 73274
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 73491
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 73407
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 73921
โลโก้เครือข่าย 73156
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 73230
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 73375
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 74513
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 74957
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 73202
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 92918
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 73195
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 73247
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 73646
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 73290
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 73369