ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ระเบียบวาระ Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 2
บัญชีลงเวลาประชุมกรรมการ O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 40.03 KB 3
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร (กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.57 KB 2
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.43 KB 3
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนตุลาคม๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 2
แบบปร456 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 361.5 KB 3
O NET 55 - 58 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 853.38 KB 15
O NET 59 มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.31 KB 10
วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.55 KB 84
มาตรฐานการประเมินจากสมศ.รอบสี่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.48 KB 3
เครื่องมือสำหรับประเมินเด็กปฐมวัย ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.57 MB 5
โครงสร้างการบริหาร Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 9
คำสั่งแข่งขันภาษาอังกฤษ แก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 64.28 KB 15
สรุปย่อประวัติพระพุทธเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 24.58 KB 6
แบบ2127 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.55 KB 6
แบบ2127 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 8
หนังสือนำส่งอัตรากำลัง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 5
ข้อมูลอัตรากำลังครู10มิย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.5 KB 7
ภาพกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 14
แบบคัดกรองเด็กพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.03 KB 9
ประกาศ มาตรฐานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.44 KB 5
การลบแนวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 317.51 KB 8
คำกลอนการศึกษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 14.44 KB 5
แบบฝึกทักษะการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.15 KB 11
แบบทดลองการคำนวณภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 22
แนวปฏิบัติงบประมาณปี2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 6
ร่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งLAS และการอ่านการเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41 KB 11
คู่มือการสอบLAS 2559 และที่เกี่ยวข้อง RAR Archive ขนาดไฟล์ 581.22 KB 14
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 21
ร่างคำสั่งสอบpre O-net ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 17
ข้อสอบภาษาอังกฤษO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 9
ข้อสอบสังคมศึกษาO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.13 MB 6
ข้อสอบภาษาไทยO-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 4
ข้อสอบคณิตศาสตร์O-NET ปั 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 11
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 6
เฉลย O-NET ปีการศึกษา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 578.55 KB 7
วิธีแก้ไขอาการปวดหู ขณะเครื่องบินลง Word Document ขนาดไฟล์ 15.54 KB 12
ทัวร์จีน Word Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 6
ข้อมูลร.ร.บ้านศูนย์ไหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 813.98 KB 13
มาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 807.03 KB 15
เกณฑ์อัตรากำลังครู Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 10
การอ่านเขียน ป,๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 16
การอ่านเขียน ป,๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 636.83 KB 14
การอ่านเขียน ป,๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 829.89 KB 13
การอ่านเขียน ป,๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.06 MB 15
การอ่านเขียน ป,๒ RAR Archive ขนาดไฟล์ 686.35 KB 23
การอ่านเขียน ป,๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.89 KB 18
รหัสโรงเรียน 10
หนังสือส่งคำขอครุภัณฑ์๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 21.93 KB 9
แบบของบครุภัณฑ์๖๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.65 KB 9
ตัวอย่างการ์ดเชิญ Word Document ขนาดไฟล์ 395.97 KB 22
ตัวอย่างการมอบหมายงานกรณีย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 79.91 KB 13
คำสั่งย้าย ผอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.72 KB 23
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร ยกผลสัมฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 341.77 KB 10
วินัยข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 22
รายละเอียดตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑ ถึง ๖ Word Document ขนาดไฟล์ 668.5 KB 17
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.11 KB 230
จุดเน้นและขอบข่าย รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 47.66 KB 20
จำนวนตัวชี้วัด 8กลุ่มสาระ ชั้น ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 57
เกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 835
ผลการสอบ O NET ปี 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 29.11 KB 11
ผลการสอบ O NET ปี 2557 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.68 MB 10
ผลการสอบ O NET ปี 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.75 MB 7
ผลการสอบ O NET ปี 2554 และ 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 984.93 KB 7
เปรียบเทียบ O-NET ปีการสึกษา ๒๕๕๗กับ๒๕๕๘ ชั้น ม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 9
เปรียบเทียบO-NET ปีการศึกษา 2557กับ2558 ชั้น ป๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126.5 KB 8
O-NET ปีการศึกษา 2557 เฉลี่ย ๘ กลุมสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88 KB 9
เปรียบเทียบ O-NETป.๖ปีการศึกษา ๒๕๕๖กับ๒๕๕๗ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 18
แบบคัดกรองเด็กบกพร่องการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.92 KB 88
เทคนิคการประมวลผลข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.47 MB 24
การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 21
มาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.3 MB 16
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี RAR Archive ขนาดไฟล์ 652.93 KB 24
คำศัพท์อังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 13.76 KB 40
แบบฝึการบวกลบคูณแนวตั้ง Word Document ขนาดไฟล์ 336.99 KB 34
แบบฝึกพื้นฐานการบวกลบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.05 KB 29
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 31
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 20
เอกสารของบประมาณโต๊ะอาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 453.88 KB 23
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.04 KB 20
การเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษา เก็บไว้ ณ ที่ทำการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.48 KB 39
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.72 KB 31
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.65 KB 15
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.76 KB 70
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 59 12
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานสึกษา๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.55 KB 31
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 955.59 KB 23
เลื่อนเงินเดือนเมษายน2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 291.44 KB 18
รายการหนังสือชั้นป๑ที่ต้องซื้อเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 15
เบอร์โทร ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.85 KB 28
สูตรคูณ Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 38
หน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.25 KB 29
ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 30
แบบฝึกคัดอักษรภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 53.59 KB 48
รายงานการนิเทศตามนโยบาย๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 64.6 KB 48
นโยบาย สพฐ.ปั๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 588.03 KB 28
รายชื่อทุนสมาชิกสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 14.35 KB 29
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ปี ๕๕ถึง๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 28
แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.๑-๖ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 66
แบบฝึกคัดสระไทย๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.42 KB 44
แบบฝึกคัดสระไทย๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.66 KB 41
แบบฝึกคัดสระไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.89 KB 64
กล้องวงจรปิดราคาประหยัด Word Document ขนาดไฟล์ 164.57 KB 26
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 21
หนังสือขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 15.83 KB 56
เอกสารการท่องเที่ยวญี่ปุ่น Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 43
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 142.5 KB 57
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่าย2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.45 KB 38
คำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรม2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.28 KB 22
รหัสกรอกข้อมูลแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.69 KB 17
ร่างคู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544... Word Document ขนาดไฟล์ 127.37 KB 51
แบบฝึกสูตรคูณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 21.54 KB 59
แบบบันทึกการอ่้าน การเขียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.17 KB 55
แบบฝึกการเขียนอักษรไทยและอังกฤษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 55
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูเมย๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 22
เลื่อนเงินเดอนลูกจ้างเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.43 KB 24
เลื่อนเงินครูเดือนเมษายน๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 682 KB 38
เตรียมประเมินรอบสี่2559-2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 760.17 KB 57
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน กรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง สอบO-NET57 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 183
ตัวอย่างงานวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 150.48 KB 137
เพลงวันพรุ่งนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 53.44 KB 73
ธงชาติ Word Document ขนาดไฟล์ 203.91 KB 61
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนนของโรงเรียนคำสายทอง (แก้ไข 03/12/2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 60
สังคม สุข การงาน อังกฤษ ศิลปะ ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.49 MB 60
ไทยคณิตวิทย ป.๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.91 MB 69
ไทยวิทยศิลปสังคมสุข ม๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.71 MB 43
อังกฤษคณิตการงาน ม.๓ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.51 MB 66
อังกฤษ ม๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.07 KB 977
สังคม ม๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.72 KB 309
วิทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.99 KB 535
ไทย ม.๓ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.22 KB 2460
คณิตม.๓ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 845.87 KB 757
มัธยมปี๕๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.06 MB 39
อังกฤษป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 57
วิทยป๖ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.81 KB 53
ไทย ป๖ ปี๕ู๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.3 KB 68
คณิตป.๖ ปี๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.86 KB 68
เฉลย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 37.76 KB 76
วิทย๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 71
สังคม๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.43 KB 66
อังกฤษ๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 857.27 KB 54
คณิต๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 79
ไทยปี๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.49 KB 99
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.17 MB 78
อังกฤษ ป.๖ ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.9 KB 938
สังคมศึกษาป๖ปี๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.76 KB 70
วิทยาศาสตร์ ป๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 115
ภาษาไทย ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 749.55 KB 122
คณิต ป.๖ ปี ๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 108
แบบฝึกภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.36 MB 87
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ พ.ย.๒๕๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 165
รายละเอียดการอบรมบุคลากร22-23 พ.ย.57ที่ม.ขอนแก่น Word Document ขนาดไฟล์ 849.14 KB 48
แบบบันทึกคะแนนโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26 KB 62
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.38 KB 49
ความชอบนักการ 1ต.ค.2557 51
ความชอบนักการ 1เม.ย.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.5 KB 111
ความชอบข้าราชการครู1ต.ค.2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 747 KB 59
ความชอบข้าราชการครู1เม.ย2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 888 KB 49
รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารเรียนอาคารประกอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.99 KB 5076
รายชื่อครู นักเรียน ร.ร.ทีโอเอ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 138
ราคากลางสพฐ2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 53
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ก.ย57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.14 MB 67
คำสั่งที่1 /2557 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (แข่งขันวิชาการ)2557 Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 96
ข้อสอบLAS ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 698.34 KB 156
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 561.22 KB 192
แบบประมาณการซ่อมแซม ปร๔ ปร๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 122
งบประมาณทางไกลผ่านดาวเทียม Word Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 65
คำสั่งปีที่แล้วไฟล์Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.16 KB 66
คำสั่งวิชาการปีที่แล้ว 2556 ไฟล์ PDF RAR Archive ขนาดไฟล์ 695.06 KB 63
ใบส่งเตัวเข้าแข่งขันวิชาการ57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 67
ตารางการแข่งขันวิชาการปีที่แล้ว2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 68.03 KB 69
สมุดบันทึกการทำความดีและออมทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 14.3 KB 119
ตัวอย่างคู่มือสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 745.5 KB 125
รายชื่อนักเรียนปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.72 KB 115
แบบประเมินสถานศึกษาบริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.65 KB 103
ตัวอย่างข้อสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.9 KB 118
ผังข้อสอบ สทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.67 KB 61
แผนผังหมู่บ้านวิศวะ2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 267.66 KB 949
รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านวิศวะ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 421
แผ่นพับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.41 KB 1493
พรบ.จัดสรรที่ดิน๒๕๔๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.33 KB 59
นิติบุคคลบ้่านจัดสรร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 572.62 KB 98
รายงานผลการอ่านรอบ 2 รายโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 304.74 KB 56
รายงานผลการอ่านเด็กปกติและเด็กพิเศษเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.5 KB 99
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 716.11 KB 75
ตารางเปรียบเทียบO NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.21 KB 84
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 178
เปลี่ยนเลขอารบิกเป้นเลขไทยใน Word และ Excel 209
สรุปการอ่านเครือข่ายแก้วมุกดาหาร รอบ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.72 KB 95
ตัวอย้างข้อสอบคณิตศาสตร์ใช้หลักห.ร.ม และค.ร.น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.95 KB 277
ผลการสอบเข้าม.๑ IEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.82 KB 226
ผลการสอบเข้าม.๑ วิทย ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.59 KB 239
ผลการสอบเข้าม.๑ MEP ร.ร.มุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.43 KB 500
แบบบันทึกการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71 KB 123
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน ป.๓และ ป.๖ ร.ร.บ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 99
หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.02 KB 138
ระเบียบวาระการประชุม28กพ2557 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 172
คำสั่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล1/2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 123
บัญชีรายชื่อนรป.3 ท่าไค้ NT Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 114
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาคำ้อยวิทยาNT Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 113
บัญชีรายชื่อนรป.3 มุกดาลัยNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 134
บัญชีรายชื่อนรป.3 นาโปน้อย นาโปใหญ่NT Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 136
บัญชีรายชื่อนรป.3 บุ่งอุทัยNT Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 121
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการNT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.68 KB 161
ประกาศรับนักเรียน ปี ๕๗ Word Document ขนาดไฟล์ 276.5 KB 118
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.84 KB 295
คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างO BEC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 103
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ สพป.มุกดาหาร ระดับภาค ZIP Archive ขนาดไฟล์ 70.88 KB 97
๘ นโยบาย การศึกษา รมต.ศธ 92
แบบบันทึกกการอ่าน รรบ้านบุ่งอุทัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 140
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านโนนศรี Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 147
แบบบันทึกการอ่านชุมชนศรีบุญเรือง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.5 KB 149
แบบนักทึกการอ่าน ป.๓ และ๖ รร.บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 116
แบบบันทึกการอ่าน ป.๓ และ ป.๖ ร.ร. มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.5 KB 112
กรรมการระดับเครือข่าย การสอบการอ่าน ป.๓และป.๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.5 KB 111
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 146
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 115
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน รร นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 140
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 281
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 249
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.02 MB 247
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.9 MB 260
แผ่นพับอาเซียน ๑๐ ประเทศสมาชิก1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.13 MB 388
เอกสารแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.59 KB 275
แนวทางการบริหารงบประมาณงบแปรญัตติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 322
ตัวอย่างการประมาณการถนนคอนกกรีคที่แก้ไขใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.5 KB 161
ตัวอย่างโตรงการ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 4756
บุคคลสำคัญและคณะกรรมการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 187
ผลสรุป O Net 55 ระดับเขตพื้นที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.16 KB 647
O NET 55 ตามกลุ่ม 5 สาระหลัก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 157
ผล O NET 55 ตามเครือข่าย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 121
ผลสอบ O net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 734.9 KB 131
ผลสอบ O net ๒๕๕๕ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 99
บัญชีลงเวลา Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 180
โรงเรียนบุ่งอุทัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.1 KB 101
เซนต์ยอแซฟมุกดาหารส่งกิจกรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.51 KB 101
โนนศรีส่งภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 153
คำสายทองวิทยาส่งกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 132
บ้านโนนศรีส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 316 KB 152
อนุบาลบ้านเด็กส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.53 KB 148
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 2073
แบบกรอกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 204
แบบกรอกกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 20.32 KB 175
แบบกรอกสาระดนตรี นาฎศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 172
แบบกรอกกลุ่มสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.28 KB 219
แบบกรอกกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 17.63 KB 160
แบบกรอกกลุ่มสาระศิลป Word Document ขนาดไฟล์ 18.18 KB 136
แบบกรอกกลุ่มสาระสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 155
แบบกรอกกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.91 KB 168
แบบกรอกกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.97 KB 189
แบบกรอกระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 17.64 KB 147
แบบกรอกกลุ่มภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 20.29 KB 178
คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์เครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 150
วิธีเปลี่ยนเลขอารบิกในword เป็นตัวเลขไทย Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 279
sarดานคำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 677.7 KB 171
รายชื่อคณะกรรมการเคร่ื่อข่ายและคณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 2104
แบบคำขอหนึ่งแสนครูดี Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 212
ผลการสอบ O NET 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 336.34 KB 151
แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดกับระดับพฤติกรรมที่วัด NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 152
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 183
แบบประเมิน IOC- NT ป.๓ (รวมคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 181
ร่างรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 141 KB 167
ตารางสอบ O NET ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.59 KB 131
แบบฟอร์ม สทศ และ O -NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 373.6 KB 1655
ข้อปฏิบัติในการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.4 KB 151
สนามสอบ ป.๖และม.๓ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 135
คำสั่งสอบ O NET ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.5 KB 191
คำสั่งสอบ O NET ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 176
คู่มือการสอบ O NET 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 126
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่าย O NET Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1830
สรุปการสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 17.8 KB 250
คู่มือการสอบ NT ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 779.05 KB 153
สารนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 13.34 KB 119
พิมพ์ซองสคส. Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 180
แบบพิมพ์ซองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 190
หนังสือขอความอนเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 4431
รายชื่อครูอนุบาลมุกดาหารคุมสอบOnet Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 181
รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 211
แบบบันทึกการเข้าค่ายพักแรม Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 226
หนังสิอเชิญประชุม๒ พย๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 60.87 KB 141
กรอบการคัดเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 27.2 KB 182
ระเบียบวาระการประชุม๒๖ ตุลาคม๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.37 KB 211
ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกนวัตกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 125
ตัวอย่างนวัตกรรม ศราวุฒิ_คล่องดี (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.94 KB 285
ตัวอย่างนวัตกรรม ทิพวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.31 KB 2865
กำหนดการประชุม Best Math Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 253
ระเบียบวาระการประชุมวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 337
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11พ.ศ.2555-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 123
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนการศีกษาของศธ ปี2555-2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.71 KB 162
จุดเน้น สพฐ.ปี2555 Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 168
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.08 KB 1932
สรุปเนื้อหาประวัติพระพุทธเจ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.23 KB 1381
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโรงเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 197.5 KB 172
การศึกษาพิเศษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 234
ผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 177
รายงานผลงานศิลปหีตถกรรมนักเรียน ครั็งที่ ๖๒ เครือข่ายวันที่12กย2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.04 MB 141
สนามสอบ O NET 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.5 KB 176
ร่างแก้ไขคำสั่งศิลปหัตถกรรมปี55 ครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 497
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)4-5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 246
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.67 MB 232
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.98 MB 259
คู่มือการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 928.34 KB 214
ปกคู่มือการอบรมTablet Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 181
คู่มือแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 925.06 KB 138
ตัวอย่างตารางการแข่งขันของ ร.ร.มุกดาลัย Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 226
ร่างคำสั่งแข่งขันทักษะ แก้ไข7กย.55เวลา12.00 น. Word Document ขนาดไฟล์ 532.5 KB 478
คู่มือแข่งขันศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.59 KB 124
คู่มือแข่งขันการศึกษาพิเศษ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.81 MB 127
คู่มือแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 16.28 KB 124
คู่มือแข่งขันภาษาต่างประเทศ RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.55 KB 123
คู่มือแข่งขันการงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 169
คู่มือแข่งขันสุขศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 24.27 KB 130
คู่มือแข่งขันวิทยาศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 60.44 KB 137
คู่มือแข่งขันคณิตศาสตร์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 306.59 KB 135
คู่มือแข่งขันปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 15.75 KB 124
คู่มือแข่งขันภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 41.77 KB 123
ใบรับรายงานตัวโรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42 KB 279
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109 KB 163
แบบฟอร์มขอย้าย Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 138
มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดานคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.87 KB 185
ประกาศมาตรการส่งเสริมการเขียนและคิดคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.2 KB 895
ประกาศเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.98 KB 186
โปรแกรมกำจัดไวรัส autorun.inf และRecycler ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.05 KB 134
แบบรายงานการพัฒนาตนเองสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 597.5 KB 272
แบบนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 152
ตัวอย่างขั้นตอนการสอบราคา Word Document ขนาดไฟล์ 541 KB 240
ใบปะหน้าคำสั่งpre-O-NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.16 KB 195
ใบปะหน้าคำสั่งLAS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 147
หลักเกณฑ์การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.5 KB 185
เพลงกราวกีฬา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 181
แบบใบส่งรายชื่อนักกีฬา กรีฑา Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 145
แบบฟอร์มการวัดสายตา Word Document ขนาดไฟล์ 11.65 KB 265
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล7131 Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 134
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร7223 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 141
ร่างคำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 153.5 KB 297
สรุปตารางการแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2555 ปรับแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 187
ตารางจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53.5 KB 157
หนังสือเชิญผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูกีฬาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 201
ใบปะหน้าคำสั่งO-NET NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 251
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 272
คำราชาศัพท์ Word Document ขนาดไฟล์ 229 KB 1867
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอของเครือข่าย Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 213
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.98 KB 1484
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๔๙/๒๕๕๕ลว๒๓พค.๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.83 KB 213
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.57 MB 176
ประกาศมาตรฐานปฐมวัย2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.94 KB 160
การแข่งขันกีฬานักเรียน2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.13 KB 164
ค่าน้ำหนัก15มาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.13 KB 148
เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านการเขียนการเล่าเรื่อง PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.15 MB 274
องค์ประกอบที่5 เกี่ยวกับการอ่าน เขียน Word Document ขนาดไฟล์ 600.5 KB 2162
เอกสารเกี่ยวกับการอ่าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.44 MB 278
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.84 KB 377
คู่มือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.48 KB 364
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นป.1และครูผู้สอนเพื่อใช้ดำเนินการโครงการ One Tablet per Child Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.5 KB 230
การตรวจสอบการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 52.19 KB 153
ผลคะแนนสอบLASป.2 ป.5 เครือข่ายแก้วมุกดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 284.61 KB 185
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 257
ผลการสอบLAS ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ป.2และป.5 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 68.21 KB 219
ประกาศมาตรฐานสพฐ PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 190
ตัวอย่างSAR RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.05 KB 267
ตัวอย่างการคิดเกรดนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 323
Worksheets for Teaching K7_Time of Day RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.5 KB 263
Worksheets for Teaching K7_Shape RAR Archive ขนาดไฟล์ 190.5 KB 215
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 239
Worksheet for teaching K7_Prepositions RAR Archive ขนาดไฟล์ 999.61 KB 227
Worksheets for Teaching K7_Basic Verb RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 224
Worksheets for Teaching K7_How much RAR Archive ขนาดไฟล์ 759.89 KB 226
Worksheet for Teaching K7_This That These ThoseThose RAR Archive ขนาดไฟล์ 693.61 KB 246
Worksheet for Teaching K7_Where When Why RAR Archive ขนาดไฟล์ 649.92 KB 224
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วชั้น ป2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.77 MB 309
เอกสารงานธุรการของครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 650.73 KB 375
คำศัพท์ชั้นป1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.63 KB 324
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 246
คณะทำงานพัฒนาวิชาการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 253
คู่มือประเมินรอบสามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 965 KB 475
คู่มือประเมินรอบสาม ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 537.87 KB 183
ผลการสอบ NT ภาคปฏิบัติ ป.3 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.9 KB 238
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.ชุมชนบ้านนาโปใหญ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.5 KB 273
แบบกรอกคะแนนLAS ร.ร.บ้านนาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49 KB 229
บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบNT,LASคำสายทอง Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 230
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 288
บัญชีรายชื่อนักเรียนรรนาคำน้อยวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 85 KB 247
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปใหญ่ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 239
บัญชีรายชื่อนักเรียนบ้านนาโปน้อย Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 240
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปใหญ่โคกสุวรณ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 217
คู่มือการสอบ NT Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 193
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 272
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5โรงเรียนเมืองใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32 KB 230
บัญชีลงลายมือชื่อNT,LASโรงเรียนเมืองใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 281
แบบกรอกคะแนนNTป.3โรงเรียนบ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68 KB 203
แบบกรอกคะแนนLASป.2,ป.5 ร.ร.บ้านดานคำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.5 KB 249
บัญชีลงรายมือชื่อนักเรียนสอบNT,LASร.ร.บ้านดานคำ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 265
รายชื่อนักเรียนสอบNTร.ร.บ้านกุดโง้ง Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 263
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198.5 KB 243
สนามสอบ NT ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 179
สนามสอบ LAS ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.5 KB 186
บัญชีรายชื่อนักเรียน ป.2 ป3และป5 ร.ร.บ้านศูนย์ใหม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 243
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. บ้านท่าไค้ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.78 KB 233
แบบกรอกคะแนน LAS ป.2 ป5 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 285
ใบบัญชีรายชื่อ นร ม.2 มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 265
แบบกรอกคะแนน NT ป3 ร.ร.มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 198
แบบกรอกคะแนน LAS ป2และป5 ร.ร.บ้านโนนศรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30 KB 234
แนวปฏิบัติ NT LAS Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 543
แนวปฏิบัติ NT LAS PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 268
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. นาโปน้อย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.5 KB 1746
แบบกรอกคะแนนNT ป.3 ร.ร.ท่านพระสารีบุตร ใหม่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 206
แนวปฏิบัติการสอบ O NET โปรแกรม MS power point PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 804.5 KB 596
คู่มือการสอบ O NET Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 592.44 KB 266
แนวการใช้ข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป5และม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 584 KB 1829
รายละเอียดการสอบ NT LAS ที่ค้องปฏิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 2779
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ บ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 244
แบบกรอกคะแนนนักเรียน การสอบ LAS ป.๒ และป.๕ คำสายทองวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 53 KB 298
แบบกรอกคะแนนNT ป๓ มุกดาลัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76.5 KB 196
หนังสือเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 239
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 อนุบาลมุกดาหาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.5 KB 234
คำสั่งLASป.2,ป.5 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 486
คำสั่ง NT ป.3 ม2ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 394
แบบกรอกคะแนนNTคำสายทองวิทยา54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 214
แบบกรอกคะแนนนักเรียนบ้านศูนย์ใหม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.5 KB 218
แบบกรอกคะแนนNTเมืองใหม่54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.5 KB 200
แบบกรอกคะแนน NT ป.3 .ร.ร. ท่านพระสารีบุตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.5 KB 204
แบบประเมินการอ่านการเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 761
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารในเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ๒๔ กพ๕๕ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 1259
นโยบายรมต.ศธ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 297
คำสั่ง O -net ป.6 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 931
โลโก้เครือข่าย 179
แบบกรอกคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป3 บ้านกุดโง้ง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60 KB 228
รหัสโรงเรียน/รายชื่อข้อมูลนักเรียนในเครือข่าย(NT ปี2553) RAR Archive ขนาดไฟล์ 314.39 KB 239
รหัสNT LAS Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.5 KB 369
รหัส O-NET Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1512
คู่มือพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.62 KB 1965
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาแนบท้ายคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.7 KB 210
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.91 KB 10938
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3และ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 346
แบบกรอกคะแนนภาคปฏิบัติ NT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 254
ตารางสอบ NT ป.3 และม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 20.03 KB 229
เกียรติบัตรวิฃาการเครือข่าย ปีการศึกษา 2554 -2555 Word Document ขนาดไฟล์ 889.5 KB 219
เกียรติบัตรกีฬาเครือข่ายปี 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 888.5 KB 255
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.32 KB 241
ตัวอย่างคำสั่ง NT Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 667
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 280
คู่มือประเมินภายนอกรอบ3ระดับขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 313
ระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 1862
สรุปผลการสอบ pre o-net 2554 RAR Archive ขนาดไฟล์ 170.61 KB 312
คำสั่ง O -net ม.3 ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 382