ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับทุนการศึกษา จากสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 12  มกราคม  2560  คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้นำนักเรียนจำนวน 20 คน  ไปรับทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆละ1000 บาท โดยมีท่านสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ได้มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
...
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,11:43   อ่าน 421 ครั้ง