ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานเลี้ยงส่งคุณครูวันทนีย์ ยืนยั่ง
เมื่อวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๐   ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งคุณครูวันทนีย์ ยืนยั่ง  ที่ขอลาออก   มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียนไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง  
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,09:54   อ่าน 1397 ครั้ง