ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙   ธันวาคม ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้เข้้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ร่วมกับเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ที่ค่ายลูกเสือ กองร้อย ต.ช.ด.๒๓๔ จังหวัดมุกดาหาร
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,18:19   อ่าน 1074 ครั้ง