ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มีลูกเสือ ยุวกาชาด จำนวน 13 โรงเรียน   
ฐานทรงตัว
ฐานตีระฆัง
ฐานลอดถ้ำเสือ 1
ฐานลอดถ้ำเสือ 2

านลอดถ้ำเสือ3
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2562,09:25   อ่าน 764 ครั้ง