ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ภาพกีฬา กรีฑา เครือข่ายแก้วมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2561  เครือข่ายแก้วมุกดาหาร ได้จัดการแข่งกันกีฬา กรีฑา  ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนศรี   ทางโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมได้ส่งนักกีฬา กรีฑาเข้าร่่วมการแข่งขัน มีกรีฑา  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  ปิงปองและเปตอง

วิงระดับอนุบาล

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2562,11:09   อ่าน 831 ครั้ง