ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ครอบครัวสารทอง นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียน
วันที่ 30 มกราคม 2562   เนื่องในวันเกิดของนายณัฐพล  สารทอง และมีนางสาวอรัญวิภา  สารทอง  คุณพ่อสุริยา  สารทอง  นาง อรอนงค์  สารทอง  คุณพ่อสมโชค  พินโงม  และนางสาวปัทมพร  สุวรรณกลาง  ได้มาเลื้ยงอาหารกลางวันและมอบขนม  นม  ผลไม้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุรท่านและคณะ ไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:38   อ่าน 818 ครั้ง