ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนมุกดาหารมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๒  
คุณครูชบา  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาและ
คุณครูประภาพรรณ  พัวแพง ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนมุกดาหาร
ได้นำนักเรียนชุมนุมห้องสมุด  มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,14:43   อ่าน 843 ครั้ง