ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จากงบปัจจัยพื้นฐานเด้กยากจน  และทุนจากกองทุนหมู่บ้าน บ้านศูนย์ไหม จำนวน ๓๐๐๐ บาท จากผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ศรีโยหะ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,09:59   อ่าน 1049 ครั้ง