ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและคณะครูเครือข่าย คำอาฮวนดงเย็นพัฒนาศึกษา และโรงเรียนบ้านสั้มป่อยฯมาศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนาศึกษา มาศึกษาดูงาน  นำโดย นายพศิณศักดิ์  กลางประพันธ์  ประธานเครือข่าย และคณะ  พร้อมคณะครุ  จำนวน 27 คน ได้มาศึกษาดูงานการยกระดับผลมัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

และในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" นำโดยนายประยูร บุญประสพ ผอ.รร. ได้นำคณะครูมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน ในเรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net และ NT ทางดรงเรียนของขอบทุกท่าน ที่ได้มีเยี่ยมชมให้กำลัง ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,11:31   อ่าน 412 ครั้ง