ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่ รร.บ้านกุดโง้ง
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  ท่านผูับริหารโรงเรียน และคณะครูได้นำนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ที่ รร.บ้านกุดโง้ง
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,22:50   อ่าน 118 ครั้ง