ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมเข้าร่วมการอบรม อย.น้อย ที่ รร.นาคำน้อยวิทยา
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายประสาน  จันทร์เผือก ผอ.รร.บ้านศูนยไหม นายประสิทธิ์  จินงี่
และนางสาวกาญจน์กนก คำจันทร์ ได้นำนักเรียน จำนวน ๒๐ คน เข้ารับการอบรม อย.น้อย  ที่โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา และ
มีโรงเรียนในเทศบาลตำบลมุก จำนวน ๔ โรง ได้แก่โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง โรงเรียนบ้านดานคำ และโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,20:17   อ่าน 356 ครั้ง