ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมนักเรียน กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ
วันที่ 24 สิงหาคม 2582  ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมุกดาหาร  นำโดย นายนัฐวัฒน์  เสียงหวานเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโครงการ และคณะ  ได้มาจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
ณ โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม 100 คน  มีการสาธิตการทำน้ำหมัก  และการอบรมให้ความรู้กับนัีกเรียนในการคัดแยกขยะ
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,13:11   อ่าน 311 ครั้ง