ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนจัดอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดี
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนได้จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโภชนาการที่ดี 
โดยมีนางศิริลักษณ์ ทองมหา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมุก มาเป็นประธาน และมีแขกผู้เกียรติที่ได้มาร่วมพิธีเปิด 
มีนายทองปาน  อัมโพด  รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก, นายลึก  สุขเกษม ประธานสภาเทศบาลตำบลมุก,
นายไพรัช  แสงสีนิล รองประธานสภาเทศมนตรีตำบลมุก, นางสาวเยาวเรศ  เคนโยธา ปลัดเทศบาลตำบลมุก
พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ นายประสาน จันทร์เผือก ผอ.รร.บ้านศูนย์ไหม ,นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย ผอ.รรบ้านกุดโง้ง
ว่าที่ร้อยตรีฤทธิ์กล้า  ขุนทวี ผอ.รร.นาคำน้อยวิทยา และนางอภิวันท์  บุญประสพ ผอ.รร.บ้านดานคำ
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมุก
มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๒๐ คน โรงเรียนละ ๓๐ คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยาและโรงเรียนบ้านดานคำ  
โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านกุดโง้งและจากคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
นำโดย นางศรินภัสร์  ยืนยงกิติกุล ผู้อำนวยการดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านกุดโง้ง และคณะ ประกอบด้วย
นางทิพย์เกสา  ฟองอ่อน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพสต.บ้านกุดโง้ง และนางทิพย์สุดา  ศรีสร้อย  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพสต.บ้านกุดโง้ง  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ทำให้การอบรมวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2562,15:41   อ่าน 454 ครั้ง