ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ สร้างรัก ความผูกพัน เพื่อแบ่งปันแก่ชุมชน ที่โรงเรียน
วันที่ 3 กันยายน 2562  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มีโครงการ สร้างรัก ความผูกพัน เพื่อแบ่งปันแก่ชุมชน
นำโดย  นางสาวกัญญา   ไชยพิมูล  ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และคณะ
ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  มอบขนม  อุปกรณ์ทางการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา 
สีสำหรับทาห้องน้ำโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 
 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน และคณะ ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง


โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,10:27   อ่าน 223 ครั้ง