ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนจัดงานมุฑิตาจิตให้คุณครูที่เกษียณอายุในปี2562
วันที่ 6  กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้จัดงานเกษียณอายุให้กับคุณครูวิไลวรรณ ผ่านเมือง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพเืศษ อายุราชการ 39 ปี  4 เดือน  ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 20 ทุนๆละ 500 บาท และ มีกิจกรรมบายศรี   รำบายศรี   กิจกรรมการแสดงของนักเรียน  ซึ่งมีมี นางสาวศิริลักษณ์  ทองมหา  นายกเทศมนตรี ตำบลมุกด  ท่านผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูในเครือข่าย  และผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มาร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งงานได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,09:04   อ่าน 669 ครั้ง