ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอละหานทรายมาศึกษาดูงาน
ใันที่18 กันยายน 2562 ได้มีคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอำเภอละหานทราย  นำโดย นายประสิทธิ์  บำรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง  ประธานเครือข่าย  นำคณะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม จำนน 42 ท่าน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารโรงเรียน  ทางโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ขอขอบพระคุรท่าน และคณะ ไว้ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,06:08   อ่าน 164 ครั้ง