ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือข่าย 15 โรงเรียน
วันที่ 16 กันยายน 2562 มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือข่าย 15 โรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
นำโดยท่านณรงค์  โลห์คำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มาเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจำนวน 6 ท่าน
ทำให้การนำเสนอผลงานของโรงเรียนในเครือข่าย เป็นไปด้วยความเรรยบร้อบและครบทุกโรงเรียน   ทางเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ขอขอบพระคุณท่าน และคณะกรรมการทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,06:26   อ่าน 444 ครั้ง