ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม นำนกเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพลังแห่งต้นกล้าความดี
วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะครู นำโดย นางดลนภา  กุลสงค์  นายกิตติชัย  อาจหาญ  นางสาววิลาสินี  ยืนยง
ได้นำนักเรียน ชั้น ป.4-6  จำนวน 37 คน เข้าร่วมกิจกรรม พลังแห่งต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ณ  โรงเรียนมุกดาลัย
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,21:06   อ่าน 519 ครั้ง