ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลอยกระทงที่วัดเกษมสุขบ้านกุดโง้ง
วันที่ 11 พฤศจิกายน คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงร่วมกับเทศบาลตำบลมุก และวัดสุขเกษม  โดยส่งกระทงเข้าประกวด
ได้รับรางวัลที่๒  
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,14:10   อ่าน 394 ครั้ง