ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บริษัทโฟร์โมส์ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมและแจกนมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1-3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษณะ  เพิ่มจันทึก ตัวแทนบริษัทโฟร์โทส์ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมและแจกนมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล1-3
ทางโรงเรียนของขอบพระคุณท่าน ณ โอากสนี้ เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,09:25   อ่าน 214 ครั้ง