ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้นำลูกเสือ ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรมร่วมกับเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
จำนวน ๑๓ โรงเรียน  

การแสดงรอบกองไฟ

ารแสดงรอบกองไฟ2
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,16:14   อ่าน 895 ครั้ง