ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
น.ท. สมศักดิ์ นัภฤทธิ์ และคณะมามอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที 5กุมภาพันธ์ 2563  มีคณะผู้ใจบุญมามอบทุนการศึกษา และนำอาหาร มาร่วมกับอาหารกลางวัน ที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
1. นาวาโทสมศักดิ์  นัภฤทธิ์  มอบทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ500 บาท เป็นเงิน 3000 บาท
2. คุณระเบียบ  นัภฤทธิ์  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 500 บาท
3. คุณไพฑูรย์  ศรีโยหะ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านศูนย์ไหม  จำนวน 1 ทุน  เป็นเงิน 500 บาท

4. คุณไพรัตน์  แสงสีนิล  รองประธานสภาเทศบาลตำบลมุก จำนวน 1 ทุน  เป็นเงิน 500 บาท
5. คุณสมร  เทพศรีหา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศูนย์ไหม รองประธานกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1 ทุน  เป็นเงิน 500 บาท
6. คุณสมพิศ  ศรีโยหะ  แพทย์ประจำตำบลมุกดาหาร  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 500 บาท
7. คุณศรินภัสร์  ยืนยงกิตติกุล  ผอ.รพสต.บ้านกุดโง้ง  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 500 บาท
8. คุณปิยะวรรณ  ชูหนัก จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 500 บาท
9.คุณบุศราวดี  แก่นสำโรง  จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 500 บาท


ทางโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ขอขอบพระคุณทุก่ท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา

 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,15:51   อ่าน 637 ครั้ง