ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนรู้ทางออนไลน์ ช่วงโควิค 19
ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30มิถุนายน 2563 เป็นการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ ให้กับนักเรียนทุกชั้น 
คณะครูทุกคน ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อให้กำลังใจ  และให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจให้กับนักเรียน
และผู้ปกครอง  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,16:26   อ่าน 783 ครั้ง