ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค19
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
มีคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ของนักเรียน จาก สพป.มุกดาหาร นำโดย นายประสาน  จันทร์เผือก  ประธานเครือข่ายแก้วมุกดาหาร  และคณะ ประกอบด้วย นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารและนายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร , 
นายอดุลย์  ลมงาม ผอ.รร.บ้านคำผักหนอกสงเปือย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น .สพป.มุกดาหาร และ นายประดิน อินไชยา  ผอ.รร.บ้านนาโปใหญ่ โคกสุวรรณ เลขานุการเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,16:25   อ่าน 260 ครั้ง