ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนรู้ทางออนไลน์ ช่วงโควิค 19
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 
ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อชี้แจง  แนะนำ  ช่วยเหลือผู้ปกครอง ให้เข้าใจ การเรียนรู้ทางออนไลน์
เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2563,20:53   อ่าน 1179 ครั้ง