ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การคัดกรอง ป้องกันการแพร่เชื้อโควิค 19 ของโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ขณะเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิค 19 ทุกวันทำการเปิดเรียน
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,10:27   อ่าน 157 ครั้ง