ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ภาพการช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
ภาพการสนับสนุบโรงเรียนจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ที่ใจบุญมาช่วยเหลือโรงเรียน มีดังนี้
1. ธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร และคณะ ได้มามอบข้าวกล่องให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
2. นายอดิศักดิ์  เมืองโคตร  บจก.เอ แอน จี เวริค  ได้มามอบ นม  เสื้อผ้า  หน้ากากอนามัย  ให้กับนักเรียน
3. นางวารุณี  ปัญญาเฉียบ และครอบครัว ได้มามอบนมเปรี้ยวให้กับนักเรียน 
4. นายไพฑูรย์ วงศ์นารี  และครอบครัว  มอบกระเป๋าให้กับนักเรียน จำนวน 20 ใบ
5. ร้านมุกดาหารชีเม้นต์ มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,10:39   อ่าน 173 ครั้ง