ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง เนตรนารี ชั้น ป.1-3
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง  โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์  ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จะไปด้วยดี  ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน และนักการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกียวข้อง ไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,09:50   อ่าน 1206 ครั้ง