ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ จำนวน 18 คน
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองมารวมงาน
ทำให้สามารถจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียนร้อย
ขอขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,10:46   อ่าน 153 ครั้ง