ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคุณครูจารุณี กุลศรีวนรัตน์ และคณะ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายโอนัต  เพชรเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน และนางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน และคณะ ได้มาส่งคุณครูจารุณี  กุลศรีวนรัตน์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทั้ง ๒ ท่าน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ไว้ ณ ี่นี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,11:05   อ่าน 124 ครั้ง