ภาพกิจกรรม
การประชุมออนไลน์ ผอ.สพป.มุกดาหาร พบเพื่อนครู
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกคนของโรงเรียนบ้านศูนย์ไหม ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
กับสพป.มุกดาหาร  นำประชุมโดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประธานในการประชุม  คณะครูได้รับฟังการมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค2019
เพื่อไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน ได้มีความมั่นใจในระบบการศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,11:18   อ่าน 208 ครั้ง