ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลมุก มอบหน้ากากอนามัย และแจลแอลกอฮอล์ ให้โรงเรียน และผอ.รพ.สต.บ้านกุดโง้ง พร้อมคณะช่วยคัดกรองนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน
       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2564  มีคณะทางเทศบาลตำบลมุก  นำโดย  นายโสภณ  กลิ่นปทุมทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลมุก
นายไพรัช  แสงสีนิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลมุก  และคณะ อสม. ได้นำหน้ากากอนามัย และแจลแอลกอฮอล์ ให้กับ
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านและคณะ ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
       ขอขอบคุณท่าน นางศรินภัสร์   ยืนยงกิติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกุดโง้ง  ที่ได้ส่ง อสม.ประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลมุกดาหาร  มาช่วยดูแลคัดกรอง ในช่วงเปิดภาคเรียน ทำให้การเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:27   อ่าน 226 ครั้ง