ภาพกิจกรรม
ครูอาสามาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนฟรี

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป   นางรุ่งตะวัน  อัคศรี ซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียน ในหมู่บ้านศูนย์ไหม  จะมาเป็นครูอาสาสอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  โดย เน้นการออกเสียง และการสนทนาพื้นฐาน ให้กับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปืั้ 1 -3 ทุกวัน จันทร พุธ และศุกร์  จากการสังเกต พบว่า นักเรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้ และมีความตั้งใจ  กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2564,10:48   อ่าน 200 ครั้ง