ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าวการรับสมัครงาน
รับสมัครงานราชการ

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วนที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธอส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี และนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤสจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการเกษตร รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานความคืบหน้า กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 ตำแหน่ง 14,000 อัตรา รับสมัครออนไลน์เดือนธันวาคมนี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ท. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 16 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมราชทัณฑ์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 723 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน และนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 206 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรายละเอียดการรับสมัครตำรวจอย่างเป็นทางการ จำนวน 5,000อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานเทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง 91 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานสัตวบาล,เจ้าพนักงานธุรการ หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 40 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจอย่างเป็นทางการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานอบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ว่างอีก 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการรุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2559 – 6 ม.ค. 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานอัยการสูงสุดประกาศกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย จำนวน 200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย รับสมัครเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 23 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน 4 ธันวาคม นี้ 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จะดำเนินการสอบตามปกติราวเดือนธันวาคมนี้ และจะสอบภาค ก.และภาค ข. ในเดือนมกราคม 2560 ทั่วประเทศกว่า 10,000 อัตรา จาก 63 ตำแหน่ง 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานโรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการและบุคคลภายนอก ประจำปี 2560  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ จำนวน 2 รอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไปและวิชาการ รวมทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา  

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานสำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 16 ธันวาคม 2559 

เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 105 ต

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,20:04   อ่าน 1027 ครั้ง