ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักสูตรปฐมวัย2560
แหล่งเรียนรู้ศิลป
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/11/2012
ปรับปรุง 29/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 533175
Page Views 596804
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี 0-42 63-5061
2 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี
3 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี
4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 คำชะอี คำชะอี
5 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คำชะอี คำชะอี
6 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี
7 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี
8 โรงเรียนบ้านห้วยทราย1 คำชะอี คำชะอี
9 โรงเรียนบ้านบาก1 คำบก คำชะอี
10 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี
11 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี
12 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คำบก คำชะอี
13 โรงเรียนบ้านกลาง คำบก คำชะอี
14 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร น้ำเที่ยง คำชะอี 0-4269-1082
15 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 น้ำเที่ยง คำชะอี
16 โรงเรียนบ้านโคก2 บ้านค้อ คำชะอี
17 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ บ้านค้อ คำชะอี
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) บ้านค้อ คำชะอี
19 โรงเรียนบ้านดงยาง1 บ้านค้อ คำชะอี
20 โรงเรียนห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี
21 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ คำชะอี
22 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี
23 โรงเรียนบ้านซ่ง บ้านซ่ง คำชะอี
24 โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า คำชะอี
25 โรงเรียนบ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี
26 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านเหล่า คำชะอี
27 โรงเรียนบ้านหนองบง หนองเอี่ยน คำชะอี
28 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 หนองเอี่ยน คำชะอี
29 โรงเรียนบ้านนาหลวง1 หนองเอี่ยน คำชะอี
30 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คำชะอี
31 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
32 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 042-690189
33 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
34 โรงเรียนบ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี 0-4263-6061
35 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี
36 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี
37 โรงเรียนบ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี
38 โรงเรียนบ้านแฝก โพนงาม คำชะอี
39 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กกตูม ดงหลวง
40 โรงเรียนสยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง
41 โรงเรียนบ้านแก้งนาง กกตูม ดงหลวง
42 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กกตูม ดงหลวง
43 โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง
44 โรงเรียนบ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง
45 โรงเรียนบ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง
46 โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง
47 โรงเรียนบ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง
48 โรงเรียนบ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง
49 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง
50 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง
51 โรงเรียนดงหลวงวิทยา ดงหลวง ดงหลวง
52 โรงเรียนบ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง
53 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง
54 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง
55 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง
56 โรงเรียนบ้านติ้ว พังแดง ดงหลวง
57 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง
58 โรงเรียนบ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง
59 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง 042670133
60 โรงเรียนบ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง
61 โรงเรียนบ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง
62 โรงเรียนบ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง
63 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง
64 โรงเรียนบ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง
65 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง
66 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง
67 โรงเรียนร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง 042644123
68 โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว หนองแคน ดงหลวง
69 โรงเรียนบ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง
70 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล 042689091
71 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล 042689487
72 โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 ดอนตาล ดอนตาล
73 โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล
74 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ดอนตาล ดอนตาล
75 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล
76 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล
77 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล
78 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล -
79 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล 0-4261-0182
80 โรงเรียนบ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล 042613173
81 โรงเรียนบ้านบาก2 บ้านบาก ดอนตาล
82 โรงเรียนบ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล
83 โรงเรียนบ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล
84 โรงเรียนบ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล
85 โรงเรียนบ้านคำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล -
86 โรงเรียนบ้านแก้ง2 บ้านแก้ง ดอนตาล
87 โรงเรียนบ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล 0-42640676
88 โรงเรียนบ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล
89 โรงเรียนผาเทิบวิทยา บ้านแก้ง ดอนตาล
90 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล
91 โรงเรียนบ้านนามน ป่าไร่ ดอนตาล
92 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล
93 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ป่าไร่ ดอนตาล
94 โรงเรียนบ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล
95 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล
96 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล 042-670-147
97 โรงเรียนบ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล
98 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 เหล่าหมี ดอนตาล
99 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล
100 โรงเรียนสยามกลการ4 เหล่าหมี ดอนตาล
101 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล
102 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล
103 โรงเรียนบ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล
104 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล
105 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล
107 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล
108 โรงเรียนบ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย
109 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย
110 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 กกแดง นิคมคำสร้อย
111 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย
112 โรงเรียนบ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย -
113 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย
114 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 นากอก นิคมคำสร้อย
115 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย
116 โรงเรียนบ้านนากอก นากอก นิคมคำสร้อย
117 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง นากอก นิคมคำสร้อย
118 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 นากอก นิคมคำสร้อย 016627826
119 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) นากอก นิคมคำสร้อย
120 โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย
121 โรงเรียนอุดมวิทย์ นาอุดม นิคมคำสร้อย
122 โรงเรียนบ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย
123 โรงเรียนบ้านป่าเตย นาอุดม นิคมคำสร้อย 042-676401
124 โรงเรียนบ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย
125 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นาอุดม นิคมคำสร้อย
126 โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
127 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
128 โรงเรียนบ้านด่านมน นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
129 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
130 โรงเรียนบ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
131 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
132 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
133 โรงเรียนบ้านคำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
134 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
135 โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองแวง นิคมคำสร้อย
136 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวง นิคมคำสร้อย 042662010
137 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย 042680036
138 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย
139 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 หนองแวง นิคมคำสร้อย
140 โรงเรียนบ้านคำบง1 โชคชัย นิคมคำสร้อย 0-4267-0110
141 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัย นิคมคำสร้อย
142 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย
143 โรงเรียนบ้านคำพอก2 โชคชัย นิคมคำสร้อย
144 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย
145 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย
146 โรงเรียนบ้านคำพี้ บ้านเป้า หนองสูง
147 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง
148 โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ บ้านเป้า หนองสูง
149 โรงเรียนบ้านภู บ้านเป้า หนองสูง
150 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง
151 โรงเรียนบ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง
152 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง
153 โรงเรียนบ้านคันแท หนองสูง หนองสูง 0813204050
154 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง
155 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูงเหนือ หนองสูง
156 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง
157 โรงเรียนบ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง
158 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง 042670114
159 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง
160 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง
161 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง
162 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง
163 โรงเรียนบ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง
164 โรงเรียนบ้านคำพอก1 โนนยาง หนองสูง -
165 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง 042670116
166 โรงเรียนบ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง
167 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง
168 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ชะโนด หว้านใหญ่
169 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่
170 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา ดงหมู หว้านใหญ่ -
171 โรงเรียนบ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่
172 โรงเรียนบ้านขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่
173 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่
174 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่
175 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขาม หว้านใหญ่
176 โรงเรียนบ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่
177 โรงเรียนบ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ 042643530
178 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
179 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
180 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
181 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
182 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
183 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
184 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
185 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร เมืองมุกดาหาร
186 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
187 โรงเรียนบ้านดงยาง2 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
188 โรงเรียนบ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
189 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
190 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
191 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 0-42610-466
192 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 042-913318
193 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
194 โรงเรียนบ้านแก้ง1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
195 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 0-4264-3051
196 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
197 โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 042613930
198 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1 คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
199 โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 0815467409
200 โรงเรียนบ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
201 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 0
202 โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
203 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
204 โรงเรียนบ้านคำอาฮวน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
205 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
206 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
207 โรงเรียนบ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร
208 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร
209 โรงเรียนบ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร
210 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร
211 โรงเรียนบ้านนาดี2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร
212 โรงเรียนบ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร 042680120
213 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
214 โรงเรียนบ้านคำบง2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
215 โรงเรียนบ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
216 โรงเรียนบ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
217 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
218 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
219 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
220 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
221 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 042613653
222 โรงเรียนบ้านท่าไค้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
223 โรงเรียนบ้านส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
224 โรงเรียนบ้านโนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
225 โรงเรียนบ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร 0-4261-0049
226 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร นาโสก เมืองมุกดาหาร 0-4261-0125
227 โรงเรียนบ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร
228 โรงเรียนชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร
229 โรงเรียนบ้านแก้งนาบอน นาโสก เมืองมุกดาหาร
230 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร
231 โรงเรียนบ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร
232 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร
233 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
234 โรงเรียนบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
235 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
236 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
237 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
238 โรงเรียนบ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
239 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
240 โรงเรียนบ้านโคก1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
241 โรงเรียนบ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
242 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
243 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
244 โรงเรียนบ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
245 โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
246 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
247 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
248 โรงเรียนบ้านนาคำหนองแล้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
249 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
250 โรงเรียนบ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
251 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
252 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
253 โรงเรียนอนุบาลสุพร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
254 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042 673034
255 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 086 221 0621
256 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
257 โรงเรียนบ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0-42672131
258 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
259 โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
260 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0849526823
261 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-673005
262 โรงเรียนคำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร (042) 660540
263 โรงเรียนเมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0-4261-1346
264 โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0-4261-1311
265 โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0-4261-2192
266 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 0-4261-1820
267 โรงเรียนชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร
268 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร
269 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร
270 โรงเรียนบ้านคำฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร
271 โรงเรียนบ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร
272 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร
273 โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร
274 โรงเรียนบ้านนาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร