ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2