คณะผู้บริหาร

นางอภิวันท์ บุญประสพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0813203798

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2