ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5