กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0898413940
อีเมล์ : Pra.sitt@hotmail.com