ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการระดับเครือข่าย2561 (อ่าน 144) 26 ก.ย. 61
กิจกรรมที่มีการแข่งขัน + สถานที่แข่งวิชาการ 2561 (อ่าน 104) 12 ก.ย. 61
กิจกรรมที่แข่งวันที่ 16 ก.ย. 61 (อ่าน 98) 12 ก.ย. 61
กิจกรรมที่แข่งวันที่ 15 ก.ย. 61 (อ่าน 103) 12 ก.ย. 61
คำสั่งที่กรรมการการแข่งขัน 15-16 ก.ย. 61 แก้ไข (อ่าน 126) 12 ก.ย. 61
สรุปกิจกรรม ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน (อ่าน 130) 12 ก.ย. 61
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย (อ่าน 147) 02 ก.ย. 61
ใบรายงานตัวเข้าแข่งขันศิลปหัตภกรรมระดับเครือข่าย (อ่าน 129) 02 ก.ย. 61
รายชื่อครูที่เข้าค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับจังหวัด (อ่าน 159) 03 ก.ค. 61
รายชื่อผู้เข้าอบรม Active learning เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 168) 22 มิ.ย. 61
รายชื่อครูที่อบรม ว21 อบรม 23-24 มิถุยายน2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเท็ล (อ่าน 149) 22 มิ.ย. 61
แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 276) 29 มี.ค. 61
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 362) 29 มี.ค. 61
ึ7มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 371) 29 มี.ค. 61
คำสั่งสพป.มุกดาหาร( กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) (อ่าน 333) 25 ม.ค. 61
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบNT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 421) 25 ม.ค. 61
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (อ่าน 503) 11 ม.ค. 61
รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O -NET เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 367) 11 ม.ค. 61
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ (อ่าน 510) 07 ธ.ค. 60
การคัดกรองเด็กยากจนตามเกณฑ์ใหม่ (อ่าน 545) 17 ส.ค. 60
ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมพัฒนาครู (อ่าน 991) 07 ก.ค. 60
แบบคำนวณภาษี ภ.ง.ด.91 (อ่าน 509) 26 มี.ค. 60
ทำความเข้าใจกับ PLC (อ่าน 577) 15 มี.ค. 60
ร่างแนบท้ายคำสั่งสนามโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมและโรงเรียนบ้านดานคำ (อ่าน 578) 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้นป.1-4 ภาคเรียนที่2/2559 (อ่าน 472) 21 ก.พ. 60
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อคณะกรรมการสอบLAS และการอ่านการเขียน (อ่าน 587) 20 ก.พ. 60
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (อ่าน 525) 16 ก.พ. 60
คำสั่ง Onet 2559 (อ่าน 595) 28 ม.ค. 60
วันนี้จะมีการต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนคนใหม่ (อ่าน 495) 14 พ.ย. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ , อาคาร ป.๑ ฉ (อ่าน 763) 19 ก.พ. 58
ผู้ใหญ่ใจดีนำทีมโดยคุณครูดวงฤดี เข็มหมื่นไวย และคณะ นำขนม อุปกรณ์การเรียนแจกนักเรียน (อ่าน 896) 12 ก.พ. 58
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมนำโดย นายเฉลิม มหาอุป ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานวันพ่อ 5 ธันวาค (อ่าน 822) 12 ก.พ. 58
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน (อ่าน 848) 15 ธ.ค. 57
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการคุณครูดวงฤดี เข็มหมื่นไวย 19 ก.ย. 2557 (อ่าน 981) 30 ก.ย. 57
คณะครูโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมอบรมการพัฒนาครูโดยใช้ระบบกระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (อ่าน 746) 09 ก.ย. 57
ผู้บริหาร และคณะครู อบรมโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย เมื่อวันที่ 6 (อ่าน 907) 09 ก.ย. 57
นักเรียนอบรมโครงการห้องเรียนสีเขียว โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เมื่อ (อ่าน 909) 09 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหมรับการนิเทศจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1135) 27 ส.ค. 57
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1114) 27 ส.ค. 57
นักเรียนรับประกาศนียบัตรการสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท- ตรี พระปริยัติธรรมสนามหลวง (อ่าน 883) 26 ส.ค. 57