โครงสร้างกลุ่มบริหาร

นายประสาน จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0624952453
อีเมล์ : prasan20000@gmail.com

นางดลนภา กุลวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0846855661
อีเมล์ : puttajaroen@hotmail.com

นายประสิทธิ์ จินงี่
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898413940
อีเมล์ : Pra.sit@hotmail.com

นางจันทร์สุดา วังคะฮาต
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0621729358
อีเมล์ : pppom_9522@hotmail.com