ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงเพื่อการศึกษา
เพลงประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ขอขอบคุณคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
อาจารย์ราตรีรุ่งทวีชัย
๑.เพลงให้หนูเรียนด้วย   คำร้อง อาจารย์ราตรี  รุ่งทวีชัย 
๒.เพลงคำบอกเวลา  คำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๓.เพลงการเปรียบเทียบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ คำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์ 
๔.เพลงหาดทราย หอย ปู   เรื่องจำนวนคู่  จำนวนคี่คำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๕.เพลง เจ้าหนู ผลุบโผล่  เรื่องเศษส่วนคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
.เพลงดินสอน้องก้อย  เรื่องการคูณคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๗.เพลงนับเพิ่ม  เรื่องการคูณ คำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๘. เพลง แบ่งแตงโม   เรื่องเศษส่วนคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๙  เพลงมุมคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๑๐.เพลงนาฬิกา  คำร้อง อ.สมพร มันทนานุชาติ  ทำนอง อ.อมรเทพ นวลนิรันทร์
๑๑.เพลงการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคำร้อง-ทำนอง อาจารย์รณชัย  สมยาปริวัฒน์
๑๒.เพลงสลับที่การบวก 
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 7453 ครั้ง