ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย รวมทุกรายการ (อ่าน 45) 19 ก.ย. 62
แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 (อ่าน 55) 17 ก.ย. 62
คำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ครั้งที่69 (อ่าน 98) 12 ก.ย. 62
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 21 กันยายน 2562 (อ่าน 135) 11 ก.ย. 62
ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายวันที่ 22 กันยายน 2562 (อ่าน 72) 11 ก.ย. 62
แบบสำรวจรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการเขียนสวย อ่านคล่อง และคิดเลขเรฺ็ว 100% (อ่าน 80) 19 ส.ค. 62
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 258) 16 ส.ค. 62
รายชื่อบัญชีแนบท้ายคำสั่ง LAS 2561 (อ่าน 276) 11 มี.ค. 62
คำสั่งLAS 2561 (อ่าน 334) 11 มี.ค. 62
บัญชีแนบท้ายตำสั่ง NT ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 289) 27 ก.พ. 62
ร่างรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ NT 2561 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 307) 06 ก.พ. 62
แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการ NT ป.3 ปี 2561 (อ่าน 308) 05 ก.พ. 62
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 366) 21 ม.ค. 62
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ o-net ป6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 306) 21 ม.ค. 62
คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 349) 21 ม.ค. 62
สนามสอบและจำนวนนักเรียนเข้าสอบ NT ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 260) 15 ม.ค. 62
คำสั่งเครือข่ายแก้วมุกดาหาร การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด2561 (อ่าน 298) 25 ธ.ค. 61
ร่างรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 428) 25 ธ.ค. 61
สมุดประจำตัวลูกเสือ ยุวกาชาด การเดินทางไกลของเครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 442) 25 ธ.ค. 61
คำสั่งกีฬาเครือข่าย 20-21 ธค2561 (อ่าน 340) 18 ธ.ค. 61
สูจิบัตรกีฬาเครือข่ายวันที่ 20-21 ธค.2561 ณ สนามรร.บ้านโนนศรี (อ่าน 355) 18 ธ.ค. 61
สรุปผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการระดับเครือข่าย2561 (อ่าน 611) 26 ก.ย. 61
กิจกรรมที่มีการแข่งขัน + สถานที่แข่งวิชาการ 2561 (อ่าน 384) 12 ก.ย. 61
กิจกรรมที่แข่งวันที่ 16 ก.ย. 61 (อ่าน 395) 12 ก.ย. 61
กิจกรรมที่แข่งวันที่ 15 ก.ย. 61 (อ่าน 395) 12 ก.ย. 61
คำสั่งที่กรรมการการแข่งขัน 15-16 ก.ย. 61 แก้ไข (อ่าน 383) 12 ก.ย. 61
สรุปกิจกรรม ชื่อนักเรียน ชื่อครูผู้ฝึกสอน (อ่าน 425) 12 ก.ย. 61
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย (อ่าน 413) 02 ก.ย. 61
ใบรายงานตัวเข้าแข่งขันศิลปหัตภกรรมระดับเครือข่าย (อ่าน 396) 02 ก.ย. 61
รายชื่อครูที่เข้าค่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับจังหวัด (อ่าน 454) 03 ก.ค. 61
รายชื่อผู้เข้าอบรม Active learning เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 401) 22 มิ.ย. 61
รายชื่อครูที่อบรม ว21 อบรม 23-24 มิถุยายน2561 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเท็ล (อ่าน 391) 22 มิ.ย. 61
แบบสรุปผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 624) 29 มี.ค. 61
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 875) 29 มี.ค. 61
ึ7มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 810) 29 มี.ค. 61
คำสั่งสพป.มุกดาหาร( กรรมการคุมสอบ O-NET ๒๕๖๐) (อ่าน 615) 25 ม.ค. 61
แบบฟอร์มการส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบNT ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 772) 25 ม.ค. 61
คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (อ่าน 856) 11 ม.ค. 61
รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O -NET เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 631) 11 ม.ค. 61
คำสั่งกีฬาเครือข่ายแก้วมุกดาหาร๒๕๖๐ (อ่าน 979) 07 ธ.ค. 60