ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนพัฒนากระบวนกรจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,16:05  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนเหรียญทอง ชนะเลิศการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(ระดับเขตพื้นที่)
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,15:58  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสม ระดับชั้น ป.1- ป.3 (ระดับเขตพื้นที่)
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,15:55  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..